Het OCMW is een openbare dienst ten dienste van het publiek. Het OCMW is door de overheid is opgericht in 1976 om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen.

De voornaamste doelstelling is ervoor te zorgen dat elke persoon een leven kan leiden dat overeenstemt met de menselijke waardigheid.

Er is één OCMW per gemeente of stad. De OCMW heeft als taak om de hulpvragen van mensen te onderzoeken en de hulp toe te kennen waarop ze recht hebben.

Deze hulp kan materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch zijn.

Het OCMW bestrijdt alle vormen van uitsluiting en wordt geacht het recht op sociale integratie en sociale hulp te garanderen voor elke persoon die zijn gewone en effectieve verblijfplaats heeft op het Belgisch grondgebied.

De financiële steun die door het OCMW kan worden toegekend, zijn residuele rechten. Dit betekent dat het recht op andere sociale zekerheidsuitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, ziekenfonds, pensioen...) en/of het recht op andere mogelijke middelen (salarissen, renten van sommige familieleden...) eerst moet worden geanalyseerd.

Afhankelijk van zijn/haar situatie kan de persoon het recht hebben op sociale integratie of sociale hulp.

Het recht op sociale integratie zal altijd eerst worden onderzocht.