Uw sociaal assistent zal samen met u controleren of uw ziektekostenverzekering in orde is. Het OCMW is verplicht u te begeleiden bij een eventuele regularisatie van uw inschrijving bij het ziekenfonds. 

Als u zich in een situatie bevindt waarin uw medische kosten hoger zijn dan het bedrag dat u kunt betalen, kan het OCMW u helpen met uw medische zorg en medicijnen. 

Gezondheidszorg dekking

Na een sociaal onderzoek en op beslissing van het centrum kan het OCMW tussenkomen in de dekking van uw medische en farmaceutische kosten.

Medische kaart

 

De kaart maakt het mogelijk de honoraria van artsen te betalen. 

Bij de IRIS- en etterbeekse instellingen die op de kaart vermeld staan, geeft de medische kaart u toegang tot raadplegingen tegen het conventionele tarief (RIZIV) voor:

  • algemene geneeskunde
  • gynaecologie
  • tandheelkunde
  • pediatrie
  • oogheelkunde  

Als er door een arts een raadpleging bij een specialist of in een instelling buiten Etterbeek is voorgeschreven, kunt u zich bij het OCMW melden om een requisitoir te krijgen.

 

Ziekenhuisopname 

 

Bij een ziekenhuisopname, behalve bij een medische noodgeval, is het nodig om vóór uw opname het document van dekking, "requisitoir" genaamd, bij het OCMW aan te vragen. 

Dit requisitoir stelt u in staat om gratis in het ziekenhuis te worden behandeld (in een gemeenschappelijke kamer en zonder hotelkosten en diverse kosten te moeten betalen) en om geen voorschot te moeten betalen.

 

Vergoeding van medicijnen 

 

De OCMW kan u medicijnen en magistrale bereidingen die door het RIZIV worden vergoed terugbetalen, met of zonder eigen bijdrage, evenals geneesmiddelen van categorie D die voorkomen op de gemeenschappelijke lijst van de Brusselse OCMW's.

 

 

Dringende medische hulpverlening

Dringende medische hulpverlening is bedoeld voor personen zonder wettig verblijf die niet over de nodige middelen beschikken om toegang te krijgen tot preventieve, curatieve of palliatieve gezondheidszorg.

Dit is de enige vorm van hulp die door de OCMW's wordt verleend aan personen die illegaal op het grondgebied verblijven.

In het kader van dringende medische hulpverlening kan de OCMW u de kosten van medicijnen vergoeden of een voorschrift afleveren voor medische, paramedische of ziekenhuiszorg, mits u een attest overlegt waarin de urgentie van de zorg wordt bevestigd.

Het personeel van de OCMW is gebonden aan het beroepsgeheim en u hoeft dus niet bang te zijn dat het OCMW uw verblijfssituatie aan de politie bekend maakt.

Info en contacten