De belangrijkste missie van het OCMW is om het recht van iedereen op sociale integratie te doen respecteren. Een van de vormen van het recht op sociale integratie is het leefloon. 

Dit is een financiële hulp die maandelijks wordt toegekend aan de persoon die er recht op heeft.

Wie heeft recht op het leefloon?

Om recht te hebben op het Leefloon, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden met betrekking tot:

1 - Uw woonplaats

 

U moet uw gebruikelijke en effectieve verblijfplaats in België hebben. De aanvrager moet gewoonlijk en permanent in Etterbeek verblijven en daar legaal verblijven.

Er is een uitzondering voor voltijdse studenten en daklozen. Als ons OCMW niet territoriaal bevoegd is, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de juiste gemeente.

 

2 - Uw nationaliteit

 

Ofwel: 

  • de Belgische nationaliteit bezitten

  • een burger zijn van de Europese Unie (EU), of een lid van het gezin dat een burger van de Europese Unie begeleidt of zich bij hem voegt en die recht heeft op een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden.

  • ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister

  • staatloos zijn of erkend vluchteling zijn.

  • genieten van de status van subsidiaire bescherming

Voor andere personen met een geldige verblijfstitel zal het OCMW het recht op sociale bijstand gelijk aan het leefloon onderzoeken.

 

3 - Uw leeftijd

 

Volwassen zijn of gelijkgesteld zijn aan een volwassene (geëmancipeerde minderjarige, getrouwde minderjarige, zwangere minderjarige of minderjarige met een kind ten laste).

 

 
4 - Onvoldoende financiële middelen

 

  • Je hebt onvoldoende middelen (minder dan het leefloon).

  • Je bent niet in staat om voldoende middelen te verkrijgen door eigen inspanningen of door andere legale middelen.

     

5 - Uitputting van uw sociale rechten

 

Aangezien de hulp van het OCMW een residuaire rol heeft, moet je verplicht jouw sociale uitkeringen in België of in het buitenland laten gelden (werkloosheid, ziekenfonds, pensioenen, gehandicaptenuitkeringen...).

Tijdens de beoordeling van uw recht op sociale uitkeringen kan het OCMW financiële voorschotten geven.

Als het bedrag van uw sociale uitkeringen lager is dan het leefloon, kan het OCMW een aanvulling geven.

 

6 - Jouw beschikbaarheid voor werk

 

Je moet bereid zijn om te werken. Om je te ondersteunen bij jouw socio-professionele integratie zal het OCMW je individuele begeleiding bieden. 

Er zijn uitzonderingen voorzien als gezondheids- of gelijkheidsredenen je beletten om te werken. 

 

 

Wat is het bedrag van het leefloon en equivalent daarvan?

Het bedrag varieert afhankelijk van de individuele situatie van elke aanvrager. Het bedrag wordt door de wet vastgesteld per categorie (gezinnen ten laste, alleenstaanden, samenwonenden).

Deze bedragen zijn beschikbaar op de website van POD Maatschappelijke Integratie.

Info en contacten