illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.

illustration classe
Sociale coordinatie, Digitale inclusie

👨‍🏫 Krijg het Frans en digitale tools onder de knie met Urban Step

03/04/2024

Met de steun van het OCMW van Etterbeek is Urban Step een dynamische en geëngageerde sociale speler in het hart van het Etterbeekse leven. Urban Step biedt niet alleen socio-culturele en sportieve activiteiten en educatieve ondersteuning voor jongeren aan, maar biedt ook een waaier aan cursussen en diensten om de digitale en taalvaardigheden van de Etterbeekse inwoners te verbeteren. Deze zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd.

photo benjamin sornin
Energie

💡Benjamin werpt zijn licht op energie in Etterbeek

06/03/2024

Benjamin Sornin de Leysat heeft een opleiding als ecologisch adviseur gevolgd en is de energieadviseur van het OCMW. Hij zet verschillende vaardigheden in om de uitdagingen van de inwoners van Etterbeek aan te pakken. Voor mensen die overmatig energie consumeren en steun krijgen van het OCMW, wordt hij begeleider van een noodzakelijke overgang, die zowel goed is voor de portemonnee als voor de planeet.

Kan je jouw rol als energieadviseur beschrijven?

illustration_intergenerations
Samen leven, Maatschappelijke participatie

Intergenerationele week: word partner!

15/02/2024

De vzw Entr'âges roept iedereen die betrokken is bij het creëren van banden tussen generaties op om deel te nemen aan het programma van dit evenement.

Vind je solidariteit tussen generaties belangrijk? Geloof je in de rijkdom van uitwisselingen die voortkomen uit een mix van leeftijden? Organiseer je activiteiten die jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen? Word dan gratis partner van de intergenerationele week door je nu in te schrijven voor het programma 2024 van dit evenement, dat loopt van 23 tot 29 april.

durabilité
Sociale Actie, Het OCMW

🌱 Twee innovatieve initiatieven voor een duurzaam Etterbeek

07/02/2024

Etterbeek is trots om twee baanbrekende projecten, gesteund door het dynamisme van het OCMW, te mogen voorstellen die onlangs werden geselecteerd door Leefmilieu Brussel in het kader van de “Klimaatactie” -strategie. In de komende maanden zullen deze twee initiatieven op het vlak van sociale en milieueconomie het dienstenaanbod voor de bevolking versterken. Ze zullen ook nieuwe banen creëren voor werkzoekende Etterbekenaren.

Een sociale kringloopwinkel om de essentiële zaken nieuw leven en betekenis te geven

equipemobile
Sociale Actie, Het OCMW

🚐 Een mobiele ploeg om dichter bij de inwoners te komen

07/02/2024

De mobiele ploeg, die centraal staat in de opdrachten van het OCMW van Etterbeek, is een vernieuwend initiatief om de sociale diensten van het OCMW dichter bij de inwoners te brengen. Dit initiatief maakt deel uit van een algemene strategie om het 
niet-gebruiken van sociale rechten tegen te gaan als antwoord op de vaststelling dat veel mensen zich niet bewust zijn van hun sociale rechten of van het feit dat het OCMW hen kan helpen.

boite senior focus
Gezondheid, Senioren

Een brooddoos die levens kan redden

05/01/2024

In het eerste trimester van 2024 zal Etterbeek, op initiatief van de voorzitter van het OCMW, het programma “Senior Focus” opstarten waarbij gele dozen, die op brooddozen lijken, worden uitgedeeld aan senioren.

illustration téléphonie
Digitale inclusie

Sociaal tarief voor telecommunicatie

11/12/2023

Als je een tegemoetkoming voor handicap of 65-plussers of een leefloon ontvangt, heb je recht op voordelige tarieven voor telefonie en internet. Ook mensen met specifieke ziekten hebben recht op die voordeeltarieven.

Het sociaal tarief voor telefonie en internet is een vorm van bijstand waarmee begunstigden kunnen genieten van de voordeligste tarieven die alle telecomoperatoren in België aanbieden. Deze kortingen kunnen gelden voor de aansluitingskosten, abonnementskosten en communicatiekosten.
 

illustration sans-abri
Hulp voor de behoeftigen

Een verwarmde opvangruimte voor de minst gegoeden

07/12/2023

De winter is begonnen en zoals elk jaar opent Etterbeek dan een opvang voor daklozen en mensen die het moeilijk hebben. Vanaf deze week kunnen dakloze mensen in Etterbeek onderdak vinden in de gemeentelijke verwarmruimte

bannière bail glissant
Huisvesting

De glijdende huurovereenkomst of hoe vastgoed en maatschappelijk engagement te combineren

20/11/2023

Als je een verhuurder bent in Etterbeek en je wilt sociaal engagement combineren met 
vastgoedontwikkeling, dan moet je dit artikel zeker lezen. We laten je graag kennismaken met de glijdende huurovereenkomst, een innovatie in de huursector die de toegang tot huisvesting bevordert voor mensen die slecht gehuisvest zijn en tegelijk een veilig huurbeheer garandeert voor verhuurders.

banner Miriam
Sociale Actie, Families

Project Miriam: Autonomie en empowerment van alleenstaande moede

09/11/2023

In een maatschappij waar de uitdagingen van bestaansonzekerheid sommige gezinnen hard treffen, in het bijzonder eenoudergezinnen, heeft het OCMW van Etterbeek een jaar geleden het initiatief genomen om het MIRIAM-project te organiseren. 

Illustration consommation eau
Energie

Heeft u hulp nodig bij uw waterrekeningen? Hier is hoe u dat kunt vragen

11/09/2023

VIVAQUA heeft het programma voor sociale waterinterventie opgezet, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en biedt aanzienlijke financiële hulp om de kosten van waterverbruik te verminderen. Deze hulp is bedoeld voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het wordt eenmaal per jaar toegekend en dekt het gehele jaar.


Wat zijn de voorwaarden om van deze hulp te profiteren?

Om van deze waardevolle hulp te profiteren, moeten twee belangrijke voorwaarden worden vervuld:

Enfants rentrée scolaire
Families, Jeugd

Schoolkosten, stages en activiteiten: het OCMW helpt je aan de start van het nieuwe schooljaar

06/09/2023

De start van het schooljaar kan een dure periode zijn en daarom biedt het OCMW van Etterbeek waardevolle hulp aan kwetsbare ouders. Het stelt inderdaad gezinnen die recht hebben op een leefloon, een equivalent leefloon of dringende medische hulp in staat financiële steun te ontvangen om een deel van de verplichte schoolkosten te dekken. Deze subsidie bedraagt 50 procent van de totale kosten, met een maximum van 100 euro per kind per jaar, voor kinderen tussen 2,5 en 17 jaar oud.

Illustration centre jour
Senioren

Een nieuw dagopvangcentrum voor senioren

31/07/2023

Het OCMW van Etterbeek is blij de opening van zijn dagopvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” aan te kondigen. Deze nieuwe dienst richt zich tot 65-plussers. De eerste bezoekers zullen tijdens de komende weken worden verwelkomd. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande diensten, waaronder Contact Plus en de dienst Thuishulp, die senioren helpen om langer thuis te blijven wonen en toch een rijk sociaal leven te leiden.

Compteur
Energie

Sociaal tarief: wat verandert er op 1 juli ?

04/07/2023

Sinds 1 juli geldt het uitgebreid sociaal tarief niet meer en dat heeft gevolgen voor sommige Etterbekenaren. Het voordelige tarief werd in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Het werd tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de hoge energieprijzen. Wie wordt getroffen door deze verandering? En welke steunmaatregelen zijn er voor deze mensen? We maken een stand van zaken op.

 

bien vivre a Etterbeek banner
Senioren

Een gloednieuwe Etterbeekse gids speciaal voor senioren

22/06/2023

We zijn verheugd om de lancering van een onmisbare tool aan te kondigen: de Etterbeekse gids voor senioren. Deze gids is ontworpen om het dagelijks leven van ouderen te vergemakkelijken. Het zit boordevol praktische informatie en nuttige adressen, en dankzij de bijgevoegde kaart is het zelfs heel eenvoudig om al deze diensten te lokaliseren in Etterbeek.