03/04/2024

Met de steun van het OCMW van Etterbeek is Urban Step een dynamische en geëngageerde sociale speler in het hart van het Etterbeekse leven. Urban Step biedt niet alleen socio-culturele en sportieve activiteiten en educatieve ondersteuning voor jongeren aan, maar biedt ook een waaier aan cursussen en diensten om de digitale en taalvaardigheden van de Etterbeekse inwoners te verbeteren. Deze zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd.

Urban Step biedt een verscheidenheid aan computercursussen voor alle niveaus. Of je nu een beginner, gemiddelde of
gevorderde gebruiker bent, hun wekelijkse sessies stellen je in staat om het gebruik van computers, smartphones en tablets op een praktische manier te verkennen. Deze cursussen vinden plaats op dinsdag, woensdag of donderdag van oktober tot eind juni, met pauzes tijdens de schoolvakanties. Schrijf je nu in voor de start van het volgende schooljaar!

Spreekuren voor persoonlijke ondersteuning

Als aanvulling op de reguliere cursussen organiseert Urban Step elke dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur een spreekuur “informatica”. Het doel van dit initiatief is om gepersonaliseerde hulp te bieden aan iedereen die moeilijkheden ondervindt of specifieke vragen heeft over het gebruik van computertools. Om van deze hulp gebruik te maken, hoef je alleen maar telefonisch of via e-mail een afspraak te maken.

Inzet voor alfabetisering en het leren van Frans

De vzw biedt ook alfabetiseringscursussen en cursussen Frans als vreemde taal (FLE) aan. De alfabetiseringscursussen zijn speciaal bedoeld voor mensen die nooit de kans hebben gehad om naar school te gaan of die weinig kans hebben gehad om naar school te gaan. Ze zijn gericht op beginners in lezen en schrijven die al enige mondelinge vaardigheden hebben en worden gegeven op dinsdag- en woensdagochtend. De lessen Frans als vreemde taal (FLE) zijn voor beginners in zowel gesproken als geschreven Frans en vinden plaats op donderdagochtend.

Aarzel niet om hen te contacteren.

Urban Step vzw
Informatica
0471 21 14 72 en 0487 23 07 22
informatique.urbanstep@gmail.com

Alfabetisering en het leren van de Franse taal
0487 23 07 22
sophie.urbanstep@gmail.com

Sociale coordinatie
Digitale inclusie
banner_caravane
Sociale Actie, Sociale coordinatie

📢 Burgers, kennen jullie je rechten?

09/07/2024

Etterbeek verhoogt zijn inspanningen om de toegang tot sociale informatie te vergemakkelijken met de komst van een rondtrekkende caravan, een vernieuwend initiatief van het OCMW. In de strijd tegen mensen die geen gebruik maken van hun rechten, zal het “caravaneke” binnenkort door de straten van Etterbeek trekken om de inwoners te informeren over de verschillende beschikbare sociale diensten en de bijstand waarop ze recht hebben.

illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.