Het Permanent Bureau

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft binnen zichzelf een Permanent Bureau opgericht dat belast is met de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur en aan wie het welomschreven bevoegdheden kan delegeren. Het Permanent Bureau neemt de dagelijkse beslissingen: aankopen, urgente beslissingen, goedkeuring van betalingen, de aanwerving van personeel van niveaus E tot en met B, kleine overheidsopdrachten, enzovoort.

De leden van het Permanent Bureau

 

Effectieve leden:

 • Dhr. Arnaud VAN PRAET
 • Dhr. Laurent VLEMINCKX
 • Dhr. Robby REYNAERT
 • Dhr. François DENUIT
 • Mw. Myriam MARTINS GISTELINCK

Plaatsvervangende leden:

 • Dhr. Ahmed M'RABET
 • Dhr. Christophe PIERROUX

   

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn richt binnen zichzelf bijzondere comités op waaraan het welomschreven bevoegdheden kan delegeren. De BCSD is het besluitvormend orgaan voor alle individuele hulpvragen ingediend door een gebruiker van het OCMW (voor een leefloon of equivalent, dringende medische hulp, andere diverse hulp, ...). Dit comité komt wekelijks samen.

De leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

 

Effectieve leden :

 • Dhr. Arnaud VAN PRAET
 • Dhr. Laurent VLEMINCKX
 • Mw. Véronique CANTERS
 • Dhr. François DENUIT
 • Dhr. Robby REYNAERT
 • Mw. Elianne PAULISSEN

Plaatsvervangende leden :

 • Dhr. Ahmed M'RABET
 • Dhr. Christophe PIERROUX
 • Dhr. Laurent DE LIEDEKERKE

 

 

De Speciale Commissie voor Homes

De Speciale Commissie voor Homes zorgt voor het goed functioneren van de woningen van het Centrum en voor de kwaliteit van leven van hun bewoners.

Het is verantwoordelijk voor:

 • evalueren en versterken van synergieën tussen sites van de Jourdan Foundation
 • beoordelen en versterken van diensten en activiteiten voor bewoners
 • het verbeteren van de levensomstandigheden en het welzijn van bewoners
 • kwaliteit van maaltijden beoordelen en controleren
 • rapporten horen van sociale, medische en paramedische teams
 • klachten en voorstellen horen van vertegenwoordigers van bewoners
 • individuele toelatings- en vertrekdossiers bekijken
 • wijzigingen voorstellen in het huishoudelijk reglement

De Speciale Commissie voor Homes maakt aanbevelingen voor de Permanente Bureau en / of de Raad. Het geeft advies op eigen initiatief of op verzoek van de Raad, de Permanente Bureau of de Voorzitter.

De leden van de Speciale Commissie voor Homes

 

Effectieve leden :

 • Dhr. Arnaud VAN PRAET
 • Dhr. Laurent VLEMINCKX
 • Dhr. Bernard DE MARCKEN DE MERKEN
 • Dhr. Robby REYNAERT

Plaatsvervangende leden :

 • Dhr. Ahmed M'RABET

   

 

Het Gemeenschappelijk Overlegcomité - OCMW

Er vindt minstens om de drie maanden overleg plaats tussen een delegatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en een delegatie van de Gemeenteraad. Deze delegaties vormen samen het Overlegcomité.

Een hele reeks zaken kunnen pas na voorlegging aan dit Overlegcomité worden beslist door het OCMW (het budget van het centrum, de vaststelling of wijziging van het personeelskader of de administratieve en financiële status, de creatie van nieuwe diensten, de uitbreiding van bestaande structuren, ...)

Leden van het Gemeenschappelijk Overlegcomité - OCMW

 

 • Dhr. Arnaud VAN PRAET
 • Mevr. Véronique CANTERS
 • Dhr. Robby REYNAERT
 • Dhr. Laurent VLEMINCKX

   

 

Onze vertegenwoordigers

Log'Iris

 

 • Dhr. Mourad KOURDOUSSI
 • Mevr. Véronique CANTERS
 • Dhr. Christophe PIERROUX

   

Directiecomité Brulocalis

 

 • Dhr. Arnaud VAN PRAET

   

Ziekenhuizen IRIS Zuid (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van rechtswege)

 

 • Dhr. Laurent VLEMINCKX

   

Ziekenhuizen IRIS (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van rechtswege)

 

 • Dhr. Robby REYNAERT