De sociale coördinatie sluit en onderhoudt partnerschappen tussen het OCMW, de verenigingen (die actief zijn op verschillende domeinen, bv. medische hulp, sociale ondersteuning) en diensten van de gemeente. Door aanwezig te zijn op het terrein en deel te nemen aan verschillende werkvergaderingen met de actoren van de verschillende sectoren en de buurtcomités, is de sociale coördinatie voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de vele sociale vraagstukken.

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het sociale beleid van de gemeente
 • De uitwisseling tussen burgers, verenigingen en het OCMW bevorderen
 • Een heel sociaal samenwerkingsnetwerk ontwikkelen en onderhouden 
 • Synergieën tussen de actoren vinden

Missies:

 • Het optimaliseren van mechanismen voor voedselhulp.
 • Bijzonder thematisch werk op het gebied van sociaal welzijn en gezondheid.
 • De ontwikkeling van een lokaal plan om armoede in Etterbeek te bestrijden
 • De strijd tegen het niet-gebruik van sociale rechten 
 • De strijd tegen dakloosheid en meer algemeen toegang tot huisvesting
 • De strijd tegen sociaal isolement
 • De strijd tegen energiearmoede
 • De strijd tegen digitale ongelijkheid

Acties:

 • Versterking van het netwerk door competenties te bundelen
 • Uitwisseling van expertise tussen verschillende actoren op het terrein 
 • Zoeken en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden 
 • Deelname en financiële steun aan innovatieve projecten ten behoeve van de inwoners van Etterbeek
 • Organisatie van conferenties met gerenommeerde actoren in de sector

Info en contacten