De Secretaris-generaal

Dhr. Gino ROOSENDANS is de Secretaris-generaal. Hij is de hoogste ambtenaar van de administratie.

Zijn opdrachten

 

Zijn essentiële taken zijn de volgende:

 • Hij woont de vergaderingen van de Raad, het Permanent Bureau en de Speciale Comités bij, bereidt de dossiers voor die aan deze instanties worden voorgelegd, zorgt voor de motivatie van de beslissingen en voor de naleving van de wet, en is verantwoordelijk voor het beheer van de archieven. 
 • Onder het gezag van de Voorzitter, behandelt hij de zaken, leidt hij de administratie en is hij hoofd van het personeel.
 • Hij ondertekent samen met de voorzitter alle documenten die afkomstig zijn van het Centrum (het OCMW kan alleen worden betrokken bij de dubbele handtekening van de voorzitter en de secretaris-generaal).
 • Hij stelt het ontwerp van begroting op met de verantwoordelijken van de verschillende diensten.  

   

 


 

De Financieel Directeur

Mevr. Marylène BAERT is de Financieel Directeur.

Zijn opdrachten

 

De Financieel Directeur is belast, onder zijn financiële en persoonlijke verantwoordelijkheid, met het innen van ontvangsten en het voldoen van uitgaven. Hij staat onder het gezag van de Voorzitter.

Hij is de financiële en budgettaire adviseur van het Centrum.

Zijn essentiële taken zijn de volgende:

 • Opstelling van de balans en de resultatenrekening van het OCMW
 • Beheer van de schulden en de kas van het OCMW
 • Bijhouden van de begrotingsboekhouding van het OCMW
 • Controle van de wettigheid van de ontvangsten en uitgaven van het OCMW.

   

 


 

De Afdeling Algemene Zaken

Mevr. Orpha DEVALCKENEER is de directeur van de afdeling Algemene Zaken.

 • Secretariaat
De afdelingen van het Secretariaat

 

 • Post
 • BOS
 • Tijdregistratie
 • Opleidingen
 • Communicatie

   

 • Aankoopdienst
De afdelingen van de Aankoopdienst

 

 • Aankopen
 • Openbare Aanbestedingen
 • Verzekeringen
 • Ingenieur

   

 • Juridische Dienst
De afdelingen van de Juridische Dienst

 

 • Jurist
 • Eigenschappen

   

 • Financiële Dienst
De afdelingen van de Financiële Dienst

 

 • Boekhouding
 • Terugwinning

   

 • Publieksontvangst
 • Cultureel Relais
 • Gesubsidieerde projecten
 • "Espace Libellule"
 • Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

 


 

De afdeling Sociale Actie

Mme Vanessa STAAL is de directeur van Sociale Actie.

 • Sociale pool
De afdelingen van de Sociale Pool

 

 • Cel Hulp
 • Cel 18-24
 • Cel Oekraïne
 • Energiecel
 • Huisvestingscel
 • Schuldbemiddelingscel
 • Mobiel Team
 • Socio-professionele Insluitingscel
 • Werkcel
 • Dienst Gezinshelpers
 • Miriam-project

   

 • Administratieve pool
De afdelingen van de Administratieve pool

 

 • Administratief Bureau van de Sociale Dienst
 • Medische Kosten en Plaatsing in een rusthuis
 • Kosten van Sociale Hulp

   

 • Sociale Expert
 • Sociale Coördinatie

 


 

Interne Controle

 • Informatiebeveiliging
 • DPO (Data Protection Officer)

Contact : dpo@cpas-etterbeek.brussels


 

De Jourdan Stichting (Rusthuizen)

Mevrouw Sarah KILICOGLU  is de directeur van de Jourdan Stichting.

Diensten van de Jourdan Stichting

 

 • Administratieve dienst
 • Sociale Dienst van de Woningen
 • Onderhoudsdienst
 • Technische dienst
 • Lingerie service
 • Welzijn van de bewoners
 • Verpleegdienst
 • Dagopvangcentrum