Bent u student en heeft u moeite om alle kosten van uw studieproject te dragen?

Het OCMW helpt regelmatig studenten met:

  • Toekenning van leefloon of een gelijkwaardige sociale bijstand.

  • Een specifieke begeleiding via het contract met het Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

  • Kosten verbonden aan studies zoals bijvoorbeeld betaling van inschrijvingsgeld, aankoop van computerapparatuur en schoolboeken.

Nadat we u hebben ontmoet en op de hoogte zijn van uw moeilijkheden met betrekking tot uw studieproject, zullen we samen beoordelen welke hulp we u kunnen bieden om uw project succesvol te voltooien.