De Raad van het Maatschappelijk Welzijn

Dit is het orgaan van het OCMW dat alle beslissingen neemt die het OCMW binden.

De Raad van het Maatschappelijk Welzijn in Etterbeek bestaat uit 12 raadsleden, verkozen door de Gemeenteraad van Etterbeek. De Raad komt ten minste eenmaal per maand samen. De Raad van het Maatschappelijk Welzijn zal beslissen over de aanwerving van personeel van niveau A, de procedures voor grote openbare aanbestedingen, de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen.

Arnaud VAN PRAET

Voorzitter van het OCMW

Laurent Vleminckx

Adviseur

Robby Reynaert

Adviseur

Myriam Gistelinck

Adviseuse

Véronique Canters

Adviseuse

Laurent De Liedekerke

Adviseur

François Denuit

Adviseur

Ahmed M'RABET

Adviseur

Christophe PIERROUX

Adviseur

Eliane PAULISSEN

Adviseuse

Jean DE SPOT

Adviseur

Elena-Giorgiana Jicmon

Adviseuse