Onze begeleiding is gericht op ontvangers van leefloon en gelijkwaardige bijstand.

Naast financiële en materiële hulp biedt het OCMW ook een specifieke begeleiding naar werk en sociale participatie.

Toegang tot opleidingen, voltijds onderwijs en de mogelijkheid om een (eerste) beroepservaring op te doen zijn belangrijke middelen om de duurzame sociale re-integratie van personen die door het OCMW worden geholpen, te vergemakkelijken.

Sociaal-professionele integratie

Wij bieden begeleiding bij het bepalen van het project van de persoon.

Onze instelling kan u begeleiden bij het bepalen van uw opleidings-, studie- en/of werkproject en u helpen om vertrouwen te krijgen door middel van simulatieoefeningen voor sollicitatiegesprekken en/of professionele correspondentie zoals sollicitatiebrieven of cv's.

Concreet bieden wij:

  • Toegang tot de "tafel van de werkgelegenheid" waar u pc's, telefoons, kranten en documentatie vindt die nuttig zijn voor uw zoektocht naar werk.
  • Een competentiebeoordeling
  • Taalonderwijs.
  • Individuele begeleiding.

     

Werk

We begeleiden de werknemer, die met de hulp van het OCMW aan het werk is, om beroepservaring op te doen en hem/haar in staat te stellen zijn/haar recht op andere sociale uitkeringen te openen, zowel in zijn/haar dagelijks werk als in zijn/haar relatie met zijn/haar werkgever.

Er zijn veel sectoren waarin het contract kan worden uitgevoerd, of het nu bij openbare instellingen in Etterbeek, privébedrijven of sociale economiebedrijven is.


De acties van de Cel Professionele Herinschakeling worden medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en Actiris.

Info en contacten