13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

In een regio als Brussel, waar er veel economische en sociale uitdagingen zijn, is het essentieel om iedereen de nodige instrumenten te geven om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Werk is niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een middel om de autonomie, waardigheid en sociale integratie van mensen te versterken. 

Vandaag ontvangt 5,2% van de Etterbeekse bevolking tussen 18 en 64 jaar een leefloon. Dit cijfer onderstreept het belang van onze missie en de noodzaak om deze mensen voldoende te ondersteunen zodat ze opnieuw een actieve en bevredigende plaats in onze samenleving kunnen innemen. 

Socio-professionele integratie staat dan ook centraal in de missies van het OCMW. Onze aanpak is gebaseerd op een sociale en liberale visie op het ondersteunen van mensen. We zijn ervan overtuigd dat elk individu het potentieel heeft om te slagen en zich professioneel te ontwikkelen. Om dit te bereiken zet het OCMW integratietrajecten op die afgestemd zijn op de behoeften en vaardigheden van elke begunstigde. 

Alle ontvangers van een leefloon moeten bereid zijn om te werken, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen. Hiervoor moeten ze een contract ondertekenen dat bekend staat als het “geïndividualiseerd project voor sociale integratie” (GPMI). In dit contract verbinden ze zich ertoe om ofwel onderwijs te volgen, ofwel een beroepsopleiding te volgen, ofwel actief op zoek te gaan naar een job. Het doel van deze verplichting is om een dynamiek van integratie en terugkeer naar werk aan te moedigen. 

In een tijd waarin veel mensen geconfronteerd worden met grote obstakels, zoals taalbarrières, gebrek aan kwalificaties of ingewikkelde gezinssituaties, is individuele ondersteuning noodzakelijk. Daarom versterkt het OCMW zijn socio-professionele integratieteams om efficiënter te zijn en doeltreffend in te spelen op de groeiende behoeften van onze bevolking. 

Door te investeren in socioprofessionele integratie engageert het OCMW van Etterbeek zich niet alleen om mensen in precaire situaties terug aan werk te helpen, maar ook om bij te dragen tot de economische en sociale dynamiek van onze gemeente. Elk individueel succes is een collectieve overwinning die bijdraagt tot de cohesie en de vooruitgang van onze gemeenschap.

Een eerste stap naar stabiel, duurzaam werk

Het OCMW plaatst begunstigden ook rechtstreeks op de arbeidsmarkt voor een periode van 1 tot 2 jaar onder “artikel 60”-integratiecontracten. Deze contracten stellen de begunstigden in staat om werkervaring op te doen. Het OCMW werkt nauw samen met verschillende partners - bedrijven, verenigingen, overheden - om synergiën en concrete tewerkstellingskansen te creëren. Deze terugkeer naar de arbeidsmarkt vergroot hun kansen op het vinden van een stabiele en duurzame baan aanzienlijk. Sinds het begin van de legislatuur hebben enkele honderden mensen gebruik kunnen maken van dergelijke contracten en hun weg naar het arbeidscircuit teruggevonden.

Opleiding en werkgelegenheid
banner_caravane
Sociale Actie, Sociale coordinatie

📢 Burgers, kennen jullie je rechten?

09/07/2024

Etterbeek verhoogt zijn inspanningen om de toegang tot sociale informatie te vergemakkelijken met de komst van een rondtrekkende caravan, een vernieuwend initiatief van het OCMW. In de strijd tegen mensen die geen gebruik maken van hun rechten, zal het “caravaneke” binnenkort door de straten van Etterbeek trekken om de inwoners te informeren over de verschillende beschikbare sociale diensten en de bijstand waarop ze recht hebben.

illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.