Belangrijke informatie in geval van verhuizing tijdens uw voltijdse studies.

Als u een voltijdse student bent, moet u zich wenden tot het OCMW van de plaats waar u woont. Dit centrum blijft bevoegd gedurende de ononderbroken duur van uw studies.

 

Concreet:

  • Als u verhuist naar de gemeente Etterbeek tijdens een cursus waarvoor u hulp heeft gevraagd bij een ander OCMW, blijft het OCMW van uw vorige gemeente bevoegd tot het einde van uw studies.

     

  • Als u een studieproject bent gestart met hulp van het OCMW van Etterbeek en u besluit te verhuizen naar een andere gemeente tijdens uw studie, zal het OCMW van Etterbeek u blijven begeleiden tot het einde van uw studie.

Info en contacten