Nieuws

Bannière good job etterbeek
Opleiding en werkgelegenheid

Van 16 tot 27 oktober, neem deel aan "Good Job Etterbeek"!

19/09/2023

Het OCMW van Etterbeek, in lijn met zijn missie gericht op opleiding en werk, is verheugd u mede te delen dat het evenement "Good Job Etterbeek" in oktober 2023 zal plaatsvinden, in samenwerking met de gemeente Etterbeek, de Lokale Missie, Actiris en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Van 16 tot 27 oktober 2023 bundelen alle betrokkenen in Etterbeek hun krachten om een reeks individuele en collectieve activiteiten aan te bieden die zich richten op dit onderwerp.

Illustration consommation eau
Energie

Heeft u hulp nodig bij uw waterrekeningen? Hier is hoe u dat kunt vragen

11/09/2023

VIVAQUA heeft het programma voor sociale waterinterventie opgezet, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en biedt aanzienlijke financiële hulp om de kosten van waterverbruik te verminderen. Deze hulp is bedoeld voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het wordt eenmaal per jaar toegekend en dekt het gehele jaar.


Wat zijn de voorwaarden om van deze hulp te profiteren?

Om van deze waardevolle hulp te profiteren, moeten twee belangrijke voorwaarden worden vervuld:

Enfants rentrée scolaire
Families, Jeugd

Schoolkosten, stages en activiteiten: het OCMW helpt je aan de start van het nieuwe schooljaar

06/09/2023

De start van het schooljaar kan een dure periode zijn en daarom biedt het OCMW van Etterbeek waardevolle hulp aan kwetsbare ouders. Het stelt inderdaad gezinnen die recht hebben op een leefloon, een equivalent leefloon of dringende medische hulp in staat financiële steun te ontvangen om een deel van de verplichte schoolkosten te dekken. Deze subsidie bedraagt 50 procent van de totale kosten, met een maximum van 100 euro per kind per jaar, voor kinderen tussen 2,5 en 17 jaar oud.

Illustration appel à projet
Sociale Actie

Oproep voor projecten 2023-2024 bij het OCMW, uiterste datum: 29/09/2023!

01/09/2023

In het hart van de gemeente Etterbeek is de missie van het OCMW diep geworteld in een fundamenteel principe: iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze missie omvat het waarborgen van de bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan individuen en gezinnen, maar ook actief het maatschappelijk engagement van onze medeburgers aanmoedigen.

Illustration centre jour
Senioren

Een nieuw dagopvangcentrum voor senioren

31/07/2023

Het OCMW van Etterbeek is blij de opening van zijn dagopvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” aan te kondigen. Deze nieuwe dienst richt zich tot 65-plussers. De eerste bezoekers zullen tijdens de komende weken worden verwelkomd. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande diensten, waaronder Contact Plus en de dienst Thuishulp, die senioren helpen om langer thuis te blijven wonen en toch een rijk sociaal leven te leiden.

Compteur
Energie

Sociaal tarief: wat verandert er op 1 juli ?

04/07/2023

Sinds 1 juli geldt het uitgebreid sociaal tarief niet meer en dat heeft gevolgen voor sommige Etterbekenaren. Het voordelige tarief werd in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Het werd tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de hoge energieprijzen. Wie wordt getroffen door deze verandering? En welke steunmaatregelen zijn er voor deze mensen? We maken een stand van zaken op.

 

Onze actie

Hulp

Hoe vraag je hulp aan het OCMW ?

Welke soorten moeilijkheden kan het OCMW mij helpen oplossen ?

Aides - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek
Services - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek

Diensten

In samenwerking met verschillende organisaties en dankzij collectieve solidariteit biedt het OCMW van Etterbeek vele diensten aan.

Studenten

Een precaire levenssituatie mag de toekomst van onze jongeren niet in gevaar brengen.

Bij het OCMW begeleiden wij jongeren bij hun studies, hun vragen over hun beroepsoriëntatie en hun zoektocht naar werk.

Etudiants - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek
Pour nos Seniors - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek

Senioren

Onze teams van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten doen er alles aan om onze oudere mensen die hulp nodig hebben een waardige en aangename leefomgeving te bieden.

Vacatures

 

Ons centrum werft 3 sociale assistenten aan voor de Energiecel

 

Positie te vervullen:

3 sociale assistenten, voltijds werk (1 contract voor onbepaalde tijd en 2 contracten voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging).

Onmiddellijke indiensttreding

 

Gevraagd profiel, vaardigheden, opleiding, ervaring:

Referentie: 69814

 

Ons centrum is op zoek naar een Financieel Directeur

 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Etterbeek organiseert binnenkort een bevorderingsexamen voor financieel directeur (niveau A10) om een vacature in te vullen. De betrekking wordt bij mandaat toegekend voor een hernieuwbare termijn van 8 jaar. 


De opdracht van de financieel directeur worden bepaald in artikel 46 van de organieke wet van de OCMW's van 18 juli 1976.
 

Referentie:

 

Ons centrum zoekt een maatschappelijk assistent(e) voor de Dienst Huisvesting

 

 

Referentie: 78387