Contact Plus is een nabijheidsdienst die door het OCMW wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke administratie van Etterbeek.

Het organiseert hulp en activiteiten voor senioren, personen met beperkte mobiliteit en/of een handicap. Contact Plus verstrekt gratis, persoonlijke en op maat gemaakte informatie en advies aangepast aan de situatie van elk individu.

Zijn team biedt hulp aan de inwoners van Etterbeek op een hele reeks gebieden: 

Ondersteuning bij administratieve procedures

 

Pensioenaanvraag (wettelijk, overleving, enz.), aanvraag tot erkenning van verlies van autonomie (FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap: specifieke toelagen en hulp), enz.

 

Psychosociale begeleiding

 

Behoud van autonomie en welzijn thuis, contact en coördinatie met verschillende organisaties (telefonie, energie, ziekenfonds, pensioen, verzekeringen, zorg, enz.)

 

Mobiliteit en transport

 

Beschikbaarstelling van aangepaste voertuigen (niet-dringend medisch vervoer, vervoer naar voedingswinkels en naar het Atoll-dagcentrum, enz.), toekenning van taxicheques.

 

Vrijwilligerswerk

 

Beheer van een team van vrijwilligers op het grondgebied van Etterbeek, doorverwijzing naar verschillende verenigingen die op zoek zijn naar vrijwilligers en naar het burgerlijke hulpnetwerk, creëren van interpersoonlijke en intergenerationele banden, enz.

 

Samenwerking met de Dienst voor Thuiszorg (DVT)

 

De Dienst voor Thuiszorg organiseert: 

  • Hulp bij het winkelen
  • Hulp bij huishoudelijke taken
  • Maaltijdbezorging

     

Dienst "Proxibat": Kleine klussen thuis

 

Uitvoering van kleine verbouwings- en renovatiewerken tegen voordelige prijzen. Deze dienst is bedoeld voor senioren, gehandicapten en mensen in kwetsbare situaties. Dienst in samenwerking met de Mission Locale.

 

Organisatie van uitstapjes en activiteiten

 

Activiteitenprogramma voor senioren, Seniorenweek.

 

Seniorsolidariteitsproject

 

Het gemeentebestuur, het OCMW, het buurtcentrum Chambéry en het medisch centrum Maelbeek werken samen aan dit project ter verbetering van de toegankelijkheid van wijken voor senioren, zowel wat betreft diensten, milieu als vrijetijdsbesteding.

 

 


Contact Plus biedt ook:

  • de organisatie en het beheer van de Adviesraad voor Senioren (CCA) en
  • de organisatie en het beheer van de Adviesraad voor Personen met een Handicap (CCPH) en
  • het leggen van contacten tussen spelers in de sector
  • het doorgeven van informatie naar verschillende seniorenclubs en rusthuizen en verzorgingshuizen in Etterbeek.

Info en contacten