De Huisvestingscel van het OCMW bestaat uit een team van maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in de vele problemen die verband houden met huisvesting.

Zoeken naar huisvesting en installatie

Sociaal-juridische informatie

 

 • Hoe een huurovereenkomst afsluiten?
 • Wat zijn de rechten en plichten van huurders en verhuurders?
 • Wat zijn de regels met betrekking tot huurgaranties?
 • Hoe een huurovereenkomst beëindigen?

 

Begeleiding & coaching

 

 • Advies en administratieve hulp bij het zoeken naar huisvesting
 • Individuele coaching
 • Rolspel: situaties in scène zetten
 • Begeleiding bij bezoeken (in de gemeente en de omgeving).
 • Hulp bij het invullen van aanvraagformulieren voor sociale of sociaal georiënteerde woningen.
 • Hulp bij het schrijven van brieven.

   

De Huisvestingstafel

 

Een ruimte, uitgerust met alle nodige apparatuur voor het zoeken naar huisvesting (pc, internet, telefoons...), is ter beschikking gesteld van alle inwoners van Etterbeek. Een maatschappelijk werker is aanwezig om u te helpen bij uw zoektocht naar huisvesting.

Toegankelijkheidsuren: 

 • Woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur
 • Donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
 • Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

 

Financiële hulp

 

 • Vooruitbetaling van huursubsidies: wanneer u een aanvraag indient om aanspraak te maken op een sociale uitkering waar u recht op heeft bij een instelling, kan het verwerken van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U ontvangt dus niet meteen het geldbedrag waar u recht op heeft.

  Het OCMW kan u een voorschot geven zolang de instantie die uw aanvraag voor een sociale uitkering behandelt, een beslissing neemt over uw dossier.

 • Begeleiding bij het verkrijgen van een huurwaarborg.

 • Voorschot voor de eerste huur.

 

Huisvestingsverlies

Uitzettingen

 

 • Preventieve maatregelen tegen uitzettingen
 • Begeleiding bij uitzettingen.

   

Tijdelijke huisvesting

 

 • Transitwoningen

  De centrale kan tijdelijke huisvesting ter beschikking stellen, de bewoners krijgen aangepaste individuele begeleiding.

 • Het "Autonomiehuis" : 

  Voor jongeren heeft het OCMW twee huizen die elk vijf jongeren kunnen opvangen die zich in een situatie van familiale breuk bevinden.

  Een gespecialiseerde opvoeder begeleidt jongeren dagelijks bij hun problemen, of ze nu studeren of al bezig zijn met het zoeken naar werk.

  De duur van het verblijf in deze instelling varieert van zes maanden tot een jaar, verlengbaar indien dit noodzakelijk en relevant is volgens het levensproject.

 • Woning voor vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld (Le Vif) : 

  Ons centrum beschikt over huisvesting die ter beschikking wordt gesteld van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zodra deze vrouwen uit hun thuissituatie zijn gehaald, worden ze begeleid door maatschappelijk werkers om de nodige stappen te ondernemen om vertrouwen terug te winnen en oplossingen te vinden om hun situatie te verbeteren.

 

 

Hulp aan daklozen

Een referentieadres bij het OCMW

 

Om administratief in orde te blijven hebben dakloze personen een administratieve verankering nodig.

Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan het OCMW hen inschrijven op het adres van de instelling:

 • de persoon heeft geen verblijfplaats wegens gebrek aan middelen
 • de persoon is niet ingeschreven in het bevolkingsregister
Installatiebonus

 

 • Verlies van de status van dakloze persoon
 • Gelijk aan het bedrag van de gezinstoelage
 • Eenmalig in het leven
Het Housing First concept

 

Het "Housing First" model, geïnspireerd door het gelijknamige Amerikaanse model, voorziet in onmiddellijke toegang tot huisvesting voor dakloze personen.

Het is bedoeld voor een zeer kwetsbaar publiek (op fysiek en/of mentaal en/of verslavingsgebied), dat langdurig dakloos is, ver van huisvesting verwijderd en intensieve begeleiding op verschillende gebieden van hun leven nodig heeft wanneer huisvesting is gevonden.

Het doel is om de zaken om te draaien door eerst de persoon te huisvesten, zonder voorwaarden. Ze dragen bij aan de betaling van de huur dankzij hun integratie-inkomen en worden regelmatig begeleid door maatschappelijk werkers om andere problemen op te lossen.

 

Winteropvangprogramma

 

In het kader van het Etterbeekse winteropvangprogramma voor daklozen zetten de gemeente en het OCMW zich elk jaar in om een verwarmde ruimte te openen die dag en nacht opvang biedt aan mensen die op straat leven. Het blijft meestal beschikbaar tot het voorjaar, en soms zelfs langer indien nodig. 

 

 

Initiatief voor Lokale Opvang

De "Initiatief voor Lokale Opvang" is een opvangstructuur beheerd door Fedasil en georganiseerd door het OCMW, die materiële hulp biedt en huisvesting ter beschikking stelt aan asielzoekers of erkende vluchtelingen in het kader van de overgang naar sociale bijstand.

Info en contacten