02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Voor 2021 bestonden er verschillende vormen van bijstand, maar deze bereikten maar heel weinig gezinnen. De nieuwe formule voor de huurtoeslag biedt nu maandelijkse bedragen van 135 tot 180 euro in het Brussels Gewest, met een verhoging van 22 tot 45 euro per kind ten laste, wat een aanzienlijke verhoging betekent van de steun voor de begunstigden.

Ondanks het potentieel om de meest behoeftigen te helpen, hebben meer dan 5.000 gezinnen in Brussel die in aanmerking komen nog geen beroep gedaan op deze toelage. Als je ingeschreven bent bij een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) en wacht op een sociale woning, kan het de moeite waard zijn om na te gaan of je in aanmerking komt.

Of je in aanmerking komt voor deze toelage hangt af van je inkomen en het aantal verzamelde voorrangspunten, die variëren naargelang de gezinssituatie. Eenmaal toegekend, wordt deze toelage toegekend voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de aanvraag. Na deze eerste periode zal worden onderzocht of je nog steeds aan de voorwaarden voldoet om de toelage te blijven ontvangen, en kan ze opnieuw voor 5 jaar worden toegekend.

Alle informatie en het formulier om de huurtoelage aan te vragen vind je op de website van Brussel Huisvesting: https://huisvesting.brussels/huren/huurtoelage/

Aarzel niet om hulp te vragen aan het OCMW. De cel Huisvesting van het OCMW van Etterbeek begeleidt alle Etterbekenaren bij hun administratieve stappen en helpt hen om hun rechten te doen gelden.

Cel Huisvesting
02 627 22 22
huisvesting@ocmw-etterbeek.brussels

Huisvesting
banner_caravane
Sociale Actie, Sociale coordinatie

📢 Burgers, kennen jullie je rechten?

09/07/2024

Etterbeek verhoogt zijn inspanningen om de toegang tot sociale informatie te vergemakkelijken met de komst van een rondtrekkende caravan, een vernieuwend initiatief van het OCMW. In de strijd tegen mensen die geen gebruik maken van hun rechten, zal het “caravaneke” binnenkort door de straten van Etterbeek trekken om de inwoners te informeren over de verschillende beschikbare sociale diensten en de bijstand waarop ze recht hebben.

illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.