Procedure voor het aanvragen van hulp bij het OCMW

1 - Hoe kan je een nieuwe aanvraag voor sociale hulp indienen?

 

Elk verzoek om hulp moet worden ingediend bij het OCMW van de woonplaats. Dit is de algemene regel.

In Etterbeek vragen wij u om tijdens de "permanentie voor nieuwe aanvragen" naar onze kantoren te komen (Beckersstraat 4 - 1040 Etterbeek). Hier vindt u een toegangskaart om er met het openbaar vervoer te komen.

Er worden tickets uitgedeeld in functie van de beschikbare plaatsen. Je komt best vroeg. Zo maak je meer kans om te worden ontvangen op de dag van je bezoek.

Openingsuren van “permanentie” voor personen van 25 jaar en ouder: 

  • Op maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 10u00

Openingsuren van “permanentie” voor personen van 18 tot 24 jaar: 

  • Op dinsdag en woensdag van 13u30 tot 14u30

  • Op donderdag en vrijdag van 9u00 tot 10u30

Openingsuren van “permanentie” voor de ontvangst van Oekraïners met tijdelijke bescherming:

  • Op maandag en dinsdag van 09:00 tot 14:00, op afspraak

U kunt ook contact met ons opnemen via elektronisch formulier of telefonisch op de nummers vermeld in het gedeelte "Info & Contact".

2 - Ontmoeting met de maatschappelijk werker

 

Uw dossier wordt toevertrouwd aan een van onze maatschappelijk werkers om de nodige elementen in verband met uw hulpvraag en uw socio-economische situatie te verduidelijken. Deze afspraak vindt plaats in de kantoren van het OCMW of bij u thuis als u zich niet kunt verplaatsen.

Neem voor deze afspraak een identiteitsbewijs en documenten met betrekking tot uw aanvraag mee.

3 - U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag

 

Het OCMW geeft u een ontvangstbevestiging die geldt als bewijs van de datum van uw aanvraag. Vanaf die datum moet het OCMW binnen 30 kalenderdagen een beslissing nemen.  

4 - Het sociaal onderzoek

 

De sociaal assistent die het dossier beheert, zal een sociaal onderzoek uitvoeren dat verplicht moet worden afgesloten met een beslissing van het OCMW over uw aanvraag.

Hiervoor zal de maatschappelijk werker de informatie over uw sociaal-economische situatie en de status van uw (materiële) behoeften bekijken. 

Hiertoe raadpleegt de sociaal assistent de gegevens in de "Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid" (KSZ).

Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR), kunt u te allen tijde uw rechten laten gelden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door het OCMW.

5 - Het recht om gehoord te worden
 

U heeft het recht om te worden gehoord door het Bijzonder Comité om uw aanvraag voor een integratie-inkomen, een evenwaardige tegemoetkoming en een geïndividualiseerd integratieproject te verdedigen. 

6 - De beslissing van het OCMW
 

Op basis van het onderzoeksrapport van de maatschappelijk werker en eventueel een hoorzitting wordt uw situatie geanalyseerd door de "Speciale Commissie voor Sociale Dienst" van het OCMW, die binnen 30 dagen een beslissing moet nemen over uw aanvraag. Deze beslissing wordt u binnen 8 dagen na de beslissing per aangetekende brief meegedeeld.

7 - Het recht van beroep

 

Indien u het niet eens bent met de beslissing van het OCMW, heeft u nog de mogelijkheid om binnen 3 maanden na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing beroep in te stellen bij de Arbeidsrechtbank.

Na de procedure is het dus de Arbeidsrechtbank die de beslissing van het OCMW bevestigt of herziet.

 

Info en contacten