Nieuws

illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.

illustration classe
Sociale coordinatie, Digitale inclusie

👨‍🏫 Krijg het Frans en digitale tools onder de knie met Urban Step

03/04/2024

Met de steun van het OCMW van Etterbeek is Urban Step een dynamische en geëngageerde sociale speler in het hart van het Etterbeekse leven. Urban Step biedt niet alleen socio-culturele en sportieve activiteiten en educatieve ondersteuning voor jongeren aan, maar biedt ook een waaier aan cursussen en diensten om de digitale en taalvaardigheden van de Etterbeekse inwoners te verbeteren. Deze zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd.

Onze actie

Hulp

Hoe vraag je hulp aan het OCMW ?

Welke soorten moeilijkheden kan het OCMW mij helpen oplossen ?

Aides - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek
Services - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek

Diensten

In samenwerking met verschillende organisaties en dankzij collectieve solidariteit biedt het OCMW van Etterbeek vele diensten aan.

Studenten

Een precaire levenssituatie mag de toekomst van onze jongeren niet in gevaar brengen.

Bij het OCMW begeleiden wij jongeren bij hun studies, hun vragen over hun beroepsoriëntatie en hun zoektocht naar werk.

Etudiants - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek
Pour nos Seniors - CPAS Etterbeek
Aides - CPAS Etterbeek

Senioren

Onze teams van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten doen er alles aan om onze oudere mensen die hulp nodig hebben een waardige en aangename leefomgeving te bieden.

Vacatures

 

Ons centrum werft een ervaren maatschappelijk assistent·e aan voor zijn Cel Energie

 

Gevraagd profiel, Vaardigheden, Opleiding, Ervaring: 

TAKEN:

Referentie: 69814

 

Ons centrum werft een sociaal assistent·e aan voor de Cel Hulpverlening

 

Positie beschikbaar: 

Referentie: 68581