04/07/2023

Sinds 1 juli geldt het uitgebreid sociaal tarief niet meer en dat heeft gevolgen voor sommige Etterbekenaren. Het voordelige tarief werd in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Het werd tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de hoge energieprijzen. Wie wordt getroffen door deze verandering? En welke steunmaatregelen zijn er voor deze mensen? We maken een stand van zaken op.

 

Het sociaal tarief in het kort

Het sociaal tarief voor energie is een voorkeurstarief dat voordeliger is dan de commerciële energietarieven. Het is bedoeld om personen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben te helpen, in het bijzonder diegenen die een leefloon ontvangen, personen met een handicap en ouderen.


Tijdelijke uitbreiding tijdens crisisperiodes

Sinds 1 februari 2021 had de federale regering beslist om het sociaal tarief tijdelijk uit te breiden voor mensen die de verhoogde tussenkomst ontvangen, om het om te vormen tot een echt sociaal schild om de gezondheidscrisis en de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Dankzij deze maatregel, bekend als het “uitgebreid sociaal tarief”, konden ongeveer een half miljoen meer Belgen genieten van dit voordelige tarief.


Terugkeer naar de oorspronkelijk situatie sinds 1 juli

Sinds 1 juli 2023, met de daling van de energieprijzen, besliste de regering om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie. Bijgevolg zullen slechts bepaalde categorieën van mensen van het sociaal tarief blijven genieten:

  • Begunstigden van het OCMW
  • Begunstigden van uitkeringen van de Federale Pensioendienst
  • Begunstigden van uitkeringen voor personen met een handicap (met inbegrip van sommige kinderen met verhoogde kinderbijslag)
  • Bepaalde huurders van sociale woningen (onder voorwaarden)

Meer details over deze 4 categorieën zijn te vinden op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie


Wat gebeurt er als je sociale tarief afloopt?

Als je een van de mensen bent die het uitgebreide sociale tarief genoot, moet je energieleverancier je per brief informeren over deze wijziging en je zijn goedkoopste tarief op dat moment aanbieden. Je hebt de keuze om op dit aanbod in te gaan of op zoek te gaan naar andere contracten of goedkopere tarieven bij andere energieleveranciers. Het laagste tarief van je huidige leverancier is niet noodzakelijk het aantrekkelijkste op de markt.


Als je hulp of advies nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de cel Energie van het OCMW Etterbeek, die ter beschikking staat van alle Etterbekenaren. Een team van maatschappelijk werkers gespecialiseerd in deze materie staat klaar om je informatie te geven en je door de administratieve stappen heen te helpen.

Energiecel van het OCMW van Etterbeek   
Beckersstraat, 4   
1040 Etterbeek   
Telefoon: 02/627.21.23   
E-mail: energie@ocmw-etterbeek.brussels

Het Brussels informatiecentrum voor gas en elektriciteit, Infor GazElec, staat ook klaar om waardevolle informatie te verstrekken en u te helpen bij het kiezen van het meest geschikte contract voor uw situatie.

Infor GazElec        
Haachtsesteenweg, 51  
1210 Brussel        
Website: https://www.inforgazelec.be   
Telefoon: 02/209.21.90      
E-mail: info@gazelec.info

Energie
Bannière good job etterbeek
Opleiding en werkgelegenheid

Van 16 tot 27 oktober, neem deel aan "Good Job Etterbeek"!

19/09/2023

Het OCMW van Etterbeek, in lijn met zijn missie gericht op opleiding en werk, is verheugd u mede te delen dat het evenement "Good Job Etterbeek" in oktober 2023 zal plaatsvinden, in samenwerking met de gemeente Etterbeek, de Lokale Missie, Actiris en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Van 16 tot 27 oktober 2023 bundelen alle betrokkenen in Etterbeek hun krachten om een reeks individuele en collectieve activiteiten aan te bieden die zich richten op dit onderwerp.

Illustration consommation eau
Energie

Heeft u hulp nodig bij uw waterrekeningen? Hier is hoe u dat kunt vragen

11/09/2023

VIVAQUA heeft het programma voor sociale waterinterventie opgezet, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en biedt aanzienlijke financiële hulp om de kosten van waterverbruik te verminderen. Deze hulp is bedoeld voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het wordt eenmaal per jaar toegekend en dekt het gehele jaar.


Wat zijn de voorwaarden om van deze hulp te profiteren?

Om van deze waardevolle hulp te profiteren, moeten twee belangrijke voorwaarden worden vervuld:

Enfants rentrée scolaire
Families, Jeugd

Schoolkosten, stages en activiteiten: het OCMW helpt je aan de start van het nieuwe schooljaar

06/09/2023

De start van het schooljaar kan een dure periode zijn en daarom biedt het OCMW van Etterbeek waardevolle hulp aan kwetsbare ouders. Het stelt inderdaad gezinnen die recht hebben op een leefloon, een equivalent leefloon of dringende medische hulp in staat financiële steun te ontvangen om een deel van de verplichte schoolkosten te dekken. Deze subsidie bedraagt 50 procent van de totale kosten, met een maximum van 100 euro per kind per jaar, voor kinderen tussen 2,5 en 17 jaar oud.

Illustration appel à projet
Sociale Actie

Oproep voor projecten 2023-2024 bij het OCMW, uiterste datum: 29/09/2023!

01/09/2023

In het hart van de gemeente Etterbeek is de missie van het OCMW diep geworteld in een fundamenteel principe: iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze missie omvat het waarborgen van de bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan individuen en gezinnen, maar ook actief het maatschappelijk engagement van onze medeburgers aanmoedigen.

Illustration centre jour
Senioren

Een nieuw dagopvangcentrum voor senioren

31/07/2023

Het OCMW van Etterbeek is blij de opening van zijn dagopvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” aan te kondigen. Deze nieuwe dienst richt zich tot 65-plussers. De eerste bezoekers zullen tijdens de komende weken worden verwelkomd. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande diensten, waaronder Contact Plus en de dienst Thuishulp, die senioren helpen om langer thuis te blijven wonen en toch een rijk sociaal leven te leiden.

Compteur
Energie

Sociaal tarief: wat verandert er op 1 juli ?

04/07/2023

Sinds 1 juli geldt het uitgebreid sociaal tarief niet meer en dat heeft gevolgen voor sommige Etterbekenaren. Het voordelige tarief werd in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Het werd tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de hoge energieprijzen. Wie wordt getroffen door deze verandering? En welke steunmaatregelen zijn er voor deze mensen? We maken een stand van zaken op.