30/01/2023

Het Autonomiehuis is een van de recentste initiatieven van het OCMW van Etterbeek in de strijd voor toegang tot huisvesting en tegen sociale uitsluiting.

Het pro- ject is specifiek gericht op jongvolwassenen: het wil tijdelijke huisvesting in een geruststellende en zorgzame omgeving bieden aan jongeren van 18 tot 25 jaar die uit een gebroken gezinssituatie komen.

Dit project werd mogelijk gemaakt dank- zij de prijs die het OCMW van Etterbeek heeft gekregen tijdens een wedstrijd die in 2022 door Ethias werd georganiseerd (“Ethias Youth Solidarity Awards”) om de meest opmerkelijke projecten van OCMW’s in hun strijd tegen armoede onder jon- geren te belonen met een financiële bijdrage.

Deze jongeren kunnen het slacht- offer zijn van een gezinsbreuk, ge- weld binnen het gezin (fysiek of psychologisch) of een alcohol- of drugsverslaving van hun ouders. Voor hun eigen veiligheid kunnen zij niet langer in een gezinssituatie verblijven. In de meeste geval- len hebben zij weinig vooruitzichten om el- ders onderdak te vinden. Ze zijn geïsoleerd en dreigen al heel vroeg dakloos te worden, met alle sociale problemen van dien.

Met dit project voor tijdelijke huisvesting “Pass’âge” wilden de OCMW-voorzitter en zijn team van de cel Huisvesting “een ruimte creëren waar deze jongeren met de begelei- ding van sociaal assistenten leren samenle- ven, sociale vaardigheden ontwikkelen die onontbeerlijk zijn om in de maatschappij te functioneren, geleidelijk autonomie en zelf- vertrouwen verwerven als jongvolwassenen en hun individuele projecten definiëren om (opnieuw) aan hun leven te bouwen.”

Begin dit jaar heeft het eerste Autonomiehuis (De Motstraat), dat onlangs werd gerenoveerd met het oog op de veiligheid en het comfort van jongeren, zijn eerste bewoners verwel- komd. De projecten voor sociale integratie krijgen al individueel vorm: een opleiding tot slager, een taalopleiding, de afronding van een studie marketing die zonder dit project in gevaar zou zijn gekomen... De wegen van de nieuwe bewoners van het huis zijn zeer ver- schillend, maar een van de doelstellingen van het project is om de groep in staat te stellen een houvast te bieden en een bron van collec- tieve inspiratie te zijn.

Het project zal in de toekomst nog evolueren want er wordt al gewerkt aan een tweede huis.

 

Cel Huisvesting van het OCMW : Project "Pass'âge"

+32 2 627 22 78

Jeugd
Huisvesting
Compteur
Energie

Einde van het uitgebreide sociale tarief voor energie op 1 juli

02/06/2023

Vanaf 1 juli aanstaande zal het uitgebreide sociale tarief voor energie niet langer van kracht zijn. Deze sociale bescherming werd ingesteld door de federale overheid tijdens de gezondheidscrisis en de energieprijs crisis, met als doel alle ontvangers van verhoogde interventie te ondersteunen. Na deze datum zullen bepaalde categorieën personen echter blijven profiteren van het sociale tarief.

illustration enfants plage
Jeugd

Zomerkamp 2023 : schrijf uw kind in !

30/05/2023

Zoals gebruikelijk organiseren we deze zomer een vakantiekamp voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud, waarvan de ouders hulp ontvangen van het OCMW.

Dit jaar bieden we met plezier een verblijf aan de kust aan. Het evenement vindt plaats van 15 tot 22 juli 2023 in Koksijde, aan de Belgische kust.

banner free go
Sociale Actie, Hulp voor de behoeftigen

De Freego, steeds meer solidair

22/05/2023

Sinds 2017 vinden we op de Waversesteenweg 422 de solidaire FreeGo, een project van de gemeente in de strijd tegen voedselverspilling. Twee keer per week worden daar producten uitgedeeld aan de inwoners die afkomstig zijn van kleine handelszaken en supermarkten. Het is een concept dat zijn nut al heeft bewezen in tal van andere gemeenten.

 

illustration surchauffe logement
Energie

Oververhitting in de zomer : Schrijf je in voor onze workshop!

16/05/2023

De volgende Energie Workshop van ons centrum zal gaan over het voorkomen van oververhitting in huis tijdens de zomer en rationeel waterverbruik. Deze workshop is bedoeld voor alle inwoners van Etterbeek en vereist geen specifieke theoretische voorkennis.

 

Wanneer? Woensdag 7 juni 2023, van 9:00 tot 12:00 uur

Waar? Gemeentehuis - Europazaal (Kazernenlaan 31 - 1040 Etterbeek)

bannerapnee
Schuldbemiddeling

Théâtre et débat autour du thème du surendettement

06/04/2023

De OCMW van Etterbeek bood het publiek twee voorstellingen van een toneelstuk genaamd "Apnée: Une histoire du surendettement" (Apneu: Een verhaal van overmatige schuldenlast) aan. Het stuk werd geregisseerd door auteur Rémi Pons, die enkele weken ondergedompeld was in het dagelijkse leven van verschillende Brusselse sociale actoren, waaronder de "Schuldbemiddelingscel" van de OCMW van Etterbeek, om zijn voorstelling te construeren.