30/01/2023

Het Autonomiehuis is een van de recentste initiatieven van het OCMW van Etterbeek in de strijd voor toegang tot huisvesting en tegen sociale uitsluiting.

Het pro- ject is specifiek gericht op jongvolwassenen: het wil tijdelijke huisvesting in een geruststellende en zorgzame omgeving bieden aan jongeren van 18 tot 25 jaar die uit een gebroken gezinssituatie komen.

Dit project werd mogelijk gemaakt dank- zij de prijs die het OCMW van Etterbeek heeft gekregen tijdens een wedstrijd die in 2022 door Ethias werd georganiseerd (“Ethias Youth Solidarity Awards”) om de meest opmerkelijke projecten van OCMW’s in hun strijd tegen armoede onder jon- geren te belonen met een financiële bijdrage.

Deze jongeren kunnen het slacht- offer zijn van een gezinsbreuk, ge- weld binnen het gezin (fysiek of psychologisch) of een alcohol- of drugsverslaving van hun ouders. Voor hun eigen veiligheid kunnen zij niet langer in een gezinssituatie verblijven. In de meeste geval- len hebben zij weinig vooruitzichten om el- ders onderdak te vinden. Ze zijn geïsoleerd en dreigen al heel vroeg dakloos te worden, met alle sociale problemen van dien.

Met dit project voor tijdelijke huisvesting “Pass’âge” wilden de OCMW-voorzitter en zijn team van de cel Huisvesting “een ruimte creëren waar deze jongeren met de begelei- ding van sociaal assistenten leren samenle- ven, sociale vaardigheden ontwikkelen die onontbeerlijk zijn om in de maatschappij te functioneren, geleidelijk autonomie en zelf- vertrouwen verwerven als jongvolwassenen en hun individuele projecten definiëren om (opnieuw) aan hun leven te bouwen.”

Begin dit jaar heeft het eerste Autonomiehuis (De Motstraat), dat onlangs werd gerenoveerd met het oog op de veiligheid en het comfort van jongeren, zijn eerste bewoners verwel- komd. De projecten voor sociale integratie krijgen al individueel vorm: een opleiding tot slager, een taalopleiding, de afronding van een studie marketing die zonder dit project in gevaar zou zijn gekomen... De wegen van de nieuwe bewoners van het huis zijn zeer ver- schillend, maar een van de doelstellingen van het project is om de groep in staat te stellen een houvast te bieden en een bron van collec- tieve inspiratie te zijn.

Het project zal in de toekomst nog evolueren want er wordt al gewerkt aan een tweede huis.

 

Cel Huisvesting van het OCMW : Project "Pass'âge"

+32 2 627 22 78

Jeugd
Huisvesting
illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.

illustration classe
Sociale coordinatie, Digitale inclusie

👨‍🏫 Krijg het Frans en digitale tools onder de knie met Urban Step

03/04/2024

Met de steun van het OCMW van Etterbeek is Urban Step een dynamische en geëngageerde sociale speler in het hart van het Etterbeekse leven. Urban Step biedt niet alleen socio-culturele en sportieve activiteiten en educatieve ondersteuning voor jongeren aan, maar biedt ook een waaier aan cursussen en diensten om de digitale en taalvaardigheden van de Etterbeekse inwoners te verbeteren. Deze zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd.