31/07/2023

Het OCMW van Etterbeek is blij de opening van zijn dagopvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” aan te kondigen. Deze nieuwe dienst richt zich tot 65-plussers. De eerste bezoekers zullen tijdens de komende weken worden verwelkomd. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande diensten, waaronder Contact Plus en de dienst Thuishulp, die senioren helpen om langer thuis te blijven wonen en toch een rijk sociaal leven te leiden.

 

Dagopvangcentra zorgen ervoor dat ouderen regelmatig worden opgevolgd en ondersteuning op maat krijgen. Op die manier kunnen deze mensen hun vaardigheden behouden, stimuleren of zelfs herstellen door middel van aangepaste activiteiten, terwijl de sociale relaties behouden blijven en isolement wordt voorkomen. Het doel van het centrum gaat echter verder: het is ook bedoeld om de familieleden van deze mensen te ondersteunen door hen een ruimte te bieden voor uitwisseling met professionals en andere families om hun vragen en zorgen te bespreken, terwijl zij een deel van hun tijd kunnen vrijmaken.

Een toegewijd team en aangepaste faciliteiten

Het nieuwe opvangcentrum ligt op de Oudergemlaan 233. Het heeft een dagelijkse opvangcapaciteit van twintig personen en garandeert zo een warme en kwaliteitsvolle ervaring voor alle aanwezigen. Het opvangteam bestaat uit een ergotherapeut en een gekwalificeerde animator. Zij zullen bijzondere aandacht besteden aan de behoeften en verwachtingen van de bezoekers. Tot de faciliteiten behoren een goed gevulde bibliotheek, een grote televisie en diverse gezelschapsspellen. Bovendien is er een speciale ruimte, gescheiden van de gemeenschappelijke ruimte, ingericht voor groepsactiviteiten zoals lichte gymnastiek, tai-chi, zanglessen en schilderlessen.

Bij mooi weer worden er buitenactiviteiten in de tuin georganiseerd, zodat de deelnemers kunnen genieten van de buitenlucht. Er worden ook uitstappen en culturele activiteiten aangeboden voor wie nieuwe plaatsen wil ontdekken en aan nieuwe activiteiten wil deelnemen.

Gemakkelijk toegankelijk en flexibel

Het dagcentrum is open van maandag tot en met vrijdag. Senioren kunnen reserveren om er enkele uren of zelfs meerdere dagen door te brengen, in functie van wat zij willen en nodig hebben. Er wordt een middagmaal voorzien en een vieruurtje.

Om de toegang tot het centrum te vergemakkelijken, wordt een vervoersdienst aangeboden zodat iedereen van zijn dag kan genieten zonder zich zorgen te maken over de verplaatsingen.

Het opvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” wordt georganiseerd door het OCMW en is toegankelijk voor alle Etterbekenaren vanaf 65 jaar, ongeacht hun inkomen.

Contact

Contact Plus

02 627 27 37

contact.plus@etterbeek.brussels

 

 

Senioren
Bannière good job etterbeek
Opleiding en werkgelegenheid

Van 16 tot 27 oktober, neem deel aan "Good Job Etterbeek"!

19/09/2023

Het OCMW van Etterbeek, in lijn met zijn missie gericht op opleiding en werk, is verheugd u mede te delen dat het evenement "Good Job Etterbeek" in oktober 2023 zal plaatsvinden, in samenwerking met de gemeente Etterbeek, de Lokale Missie, Actiris en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Van 16 tot 27 oktober 2023 bundelen alle betrokkenen in Etterbeek hun krachten om een reeks individuele en collectieve activiteiten aan te bieden die zich richten op dit onderwerp.

Illustration consommation eau
Energie

Heeft u hulp nodig bij uw waterrekeningen? Hier is hoe u dat kunt vragen

11/09/2023

VIVAQUA heeft het programma voor sociale waterinterventie opgezet, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en biedt aanzienlijke financiële hulp om de kosten van waterverbruik te verminderen. Deze hulp is bedoeld voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het wordt eenmaal per jaar toegekend en dekt het gehele jaar.


Wat zijn de voorwaarden om van deze hulp te profiteren?

Om van deze waardevolle hulp te profiteren, moeten twee belangrijke voorwaarden worden vervuld:

Enfants rentrée scolaire
Families, Jeugd

Schoolkosten, stages en activiteiten: het OCMW helpt je aan de start van het nieuwe schooljaar

06/09/2023

De start van het schooljaar kan een dure periode zijn en daarom biedt het OCMW van Etterbeek waardevolle hulp aan kwetsbare ouders. Het stelt inderdaad gezinnen die recht hebben op een leefloon, een equivalent leefloon of dringende medische hulp in staat financiële steun te ontvangen om een deel van de verplichte schoolkosten te dekken. Deze subsidie bedraagt 50 procent van de totale kosten, met een maximum van 100 euro per kind per jaar, voor kinderen tussen 2,5 en 17 jaar oud.

Illustration appel à projet
Sociale Actie

Oproep voor projecten 2023-2024 bij het OCMW, uiterste datum: 29/09/2023!

01/09/2023

In het hart van de gemeente Etterbeek is de missie van het OCMW diep geworteld in een fundamenteel principe: iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze missie omvat het waarborgen van de bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan individuen en gezinnen, maar ook actief het maatschappelijk engagement van onze medeburgers aanmoedigen.

Illustration centre jour
Senioren

Een nieuw dagopvangcentrum voor senioren

31/07/2023

Het OCMW van Etterbeek is blij de opening van zijn dagopvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” aan te kondigen. Deze nieuwe dienst richt zich tot 65-plussers. De eerste bezoekers zullen tijdens de komende weken worden verwelkomd. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande diensten, waaronder Contact Plus en de dienst Thuishulp, die senioren helpen om langer thuis te blijven wonen en toch een rijk sociaal leven te leiden.

Compteur
Energie

Sociaal tarief: wat verandert er op 1 juli ?

04/07/2023

Sinds 1 juli geldt het uitgebreid sociaal tarief niet meer en dat heeft gevolgen voor sommige Etterbekenaren. Het voordelige tarief werd in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Het werd tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de hoge energieprijzen. Wie wordt getroffen door deze verandering? En welke steunmaatregelen zijn er voor deze mensen? We maken een stand van zaken op.