22/05/2023

Sinds 2017 vinden we op de Waversesteenweg 422 de solidaire FreeGo, een project van de gemeente in de strijd tegen voedselverspilling. Twee keer per week worden daar producten uitgedeeld aan de inwoners die afkomstig zijn van kleine handelszaken en supermarkten. Het is een concept dat zijn nut al heeft bewezen in tal van andere gemeenten.

 

logo freego

Tot voor kort werd dit gemeentelijke project geleid door vrijwilligers, maar onlangs werd het toevertrouwd aan het OCMW om de herverdeling van levensmiddelen en onverkochte producten te versterken, met een sociale roeping. De solidaire FreeGo zal zo een aanvulling vormen op de sociale kruidenierswinkel, die ook voedselhulp biedt aan Etterbeekse gezinnen.

Vanaf mei zal het OCMW werken aan de versterking van het aantal samenwerkingen met supermarkten en andere voedselactoren. Bovendien zal het vaker voedsel uitdelen om zo beter in te spelen op de behoeften van de inwoners.

Voedselverspilling is een reëel probleem geworden in België en in de hele wereld, waar jaarlijks grote hoeveelheden voedsel worden weggegooid.   Volgens een studie van Leefmilieu Brussel in december 2021 kan de hoeveelheid onverkocht voedsel in de supermarkten oplopen tot 200 ton per jaar in het Brusselse Gewest.

De betrokkenheid van vrijwilligers blijft essentieel voor de goede werking van de solidaire FreeGo van Etterbeek om de begunstigden te helpen verwelkomen, de voorraden te beheren, onverkochte levensmiddelen in de winkels op te halen en alle andere noodzakelijke taken voor het beheer van het project.

Als jij mee wilt werken aan dit initiatief en je steentje wilt bijdragen aan de strijd tegen voedselverspilling, neem dan contact op met: freego@cpas-etterbeek.brussels 

FreeGo

Waversesteenweg, 422

1040 Etterbeek

sociale.coordinatie@ocmw-etterbeek.brussels

Sociale Actie
Hulp voor de behoeftigen
illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.

illustration classe
Sociale coordinatie, Digitale inclusie

👨‍🏫 Krijg het Frans en digitale tools onder de knie met Urban Step

03/04/2024

Met de steun van het OCMW van Etterbeek is Urban Step een dynamische en geëngageerde sociale speler in het hart van het Etterbeekse leven. Urban Step biedt niet alleen socio-culturele en sportieve activiteiten en educatieve ondersteuning voor jongeren aan, maar biedt ook een waaier aan cursussen en diensten om de digitale en taalvaardigheden van de Etterbeekse inwoners te verbeteren. Deze zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd.