01/09/2023

In het hart van de gemeente Etterbeek is de missie van het OCMW diep geworteld in een fundamenteel principe: iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze missie omvat het waarborgen van de bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan individuen en gezinnen, maar ook actief het maatschappelijk engagement van onze medeburgers aanmoedigen.

In deze geest heeft het OCMW van Etterbeek voor het jaar 2023-2024 twee zeer belangrijke oproepen voor projecten gelanceerd. Deze oproepen zijn gericht op sociale en associatieve actoren in onze gemeente en nodigen iedereen uit om samen te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van Etterbeek.

Heeft u een project en heeft u subsidie nodig om het te verwezenlijken? Stuur ons uw ingevulde formulier vóór 29/09/2023 om uw kandidatuur in te dienen!

 

1: Aanmoediging van maatschappelijke participatie en/of de strijd tegen armoede: een oproep tot innovatie

 

 

Het eerste initiatief heeft tot doel innovatieve projecten financieel te ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijke participatie en/of de strijd tegen armoede op ons grondgebied. Onze medeburgers staan voor diverse en uiteenlopende uitdagingen, verergerd door de gezondheidscrisis en de bijbehorende maatregelen. We begrijpen dat sociale uitsluiting en armoede zich niet in één vorm manifesteren en verschillende aspecten van het dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

We geloven in het vermogen van de sociale sector om innovatieve oplossingen te creëren die tastbare veranderingen teweegbrengen. Daarom moedigen we sociale actoren aan om concrete projecten voor te stellen die het leven van onze inwoners zullen verbeteren.

 


 

2: Begeleiding van kwetsbare kinderen in hun schoolloopbaan

 

 

Het tweede initiatief richt zich op de begeleiding van kwetsbare kinderen in hun schoolloopbaan. Onderwijs is een essentiële pijler van sociale emancipatie, maar helaas ondervinden sommige kinderen obstakels als gevolg van hun materiële omstandigheden of het ontbreken van adequate familiale ondersteuning.

Het OCMW van Etterbeek wil lokale actoren ondersteunen die zich inzetten voor onderwijs buiten de reguliere schooluren. Deze initiatieven spelen een cruciale rol door persoonlijke begeleiding te bieden, de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en hun sociale emancipatie te bevorderen.

Deze oproepen tot projecten weerspiegelen onze visie op een solidaire Etterbeek, waar elke inwoner de mogelijkheid heeft om te gedijen, te leren en actief deel te nemen aan de samenleving. We geloven in de diversiteit van onze medeburgers en de rijkdom van hun bijdragen.

 

Voor meer informatie over deze projectoproepen kunt u contact met ons opnemen: 
subsides@cpas-etterbeek.brussels

02/627.22.42

 

Sociale Actie
banner_caravane
Sociale Actie, Sociale coordinatie

📢 Burgers, kennen jullie je rechten?

09/07/2024

Etterbeek verhoogt zijn inspanningen om de toegang tot sociale informatie te vergemakkelijken met de komst van een rondtrekkende caravan, een vernieuwend initiatief van het OCMW. In de strijd tegen mensen die geen gebruik maken van hun rechten, zal het “caravaneke” binnenkort door de straten van Etterbeek trekken om de inwoners te informeren over de verschillende beschikbare sociale diensten en de bijstand waarop ze recht hebben.

illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.