01/09/2023

In het hart van de gemeente Etterbeek is de missie van het OCMW diep geworteld in een fundamenteel principe: iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze missie omvat het waarborgen van de bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan individuen en gezinnen, maar ook actief het maatschappelijk engagement van onze medeburgers aanmoedigen.

In deze geest heeft het OCMW van Etterbeek voor het jaar 2023-2024 twee zeer belangrijke oproepen voor projecten gelanceerd. Deze oproepen zijn gericht op sociale en associatieve actoren in onze gemeente en nodigen iedereen uit om samen te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van Etterbeek.

Heeft u een project en heeft u subsidie nodig om het te verwezenlijken? Stuur ons uw ingevulde formulier vóór 29/09/2023 om uw kandidatuur in te dienen!

 

1: Aanmoediging van maatschappelijke participatie en/of de strijd tegen armoede: een oproep tot innovatie

 

 

Het eerste initiatief heeft tot doel innovatieve projecten financieel te ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijke participatie en/of de strijd tegen armoede op ons grondgebied. Onze medeburgers staan voor diverse en uiteenlopende uitdagingen, verergerd door de gezondheidscrisis en de bijbehorende maatregelen. We begrijpen dat sociale uitsluiting en armoede zich niet in één vorm manifesteren en verschillende aspecten van het dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

We geloven in het vermogen van de sociale sector om innovatieve oplossingen te creëren die tastbare veranderingen teweegbrengen. Daarom moedigen we sociale actoren aan om concrete projecten voor te stellen die het leven van onze inwoners zullen verbeteren.

 


 

2: Begeleiding van kwetsbare kinderen in hun schoolloopbaan

 

 

Het tweede initiatief richt zich op de begeleiding van kwetsbare kinderen in hun schoolloopbaan. Onderwijs is een essentiële pijler van sociale emancipatie, maar helaas ondervinden sommige kinderen obstakels als gevolg van hun materiële omstandigheden of het ontbreken van adequate familiale ondersteuning.

Het OCMW van Etterbeek wil lokale actoren ondersteunen die zich inzetten voor onderwijs buiten de reguliere schooluren. Deze initiatieven spelen een cruciale rol door persoonlijke begeleiding te bieden, de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en hun sociale emancipatie te bevorderen.

Deze oproepen tot projecten weerspiegelen onze visie op een solidaire Etterbeek, waar elke inwoner de mogelijkheid heeft om te gedijen, te leren en actief deel te nemen aan de samenleving. We geloven in de diversiteit van onze medeburgers en de rijkdom van hun bijdragen.

 

Voor meer informatie over deze projectoproepen kunt u contact met ons opnemen: 
subsides@cpas-etterbeek.brussels

02/627.22.42

 

Sociale Actie
Bannière good job etterbeek
Opleiding en werkgelegenheid

Van 16 tot 27 oktober, neem deel aan "Good Job Etterbeek"!

19/09/2023

Het OCMW van Etterbeek, in lijn met zijn missie gericht op opleiding en werk, is verheugd u mede te delen dat het evenement "Good Job Etterbeek" in oktober 2023 zal plaatsvinden, in samenwerking met de gemeente Etterbeek, de Lokale Missie, Actiris en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Van 16 tot 27 oktober 2023 bundelen alle betrokkenen in Etterbeek hun krachten om een reeks individuele en collectieve activiteiten aan te bieden die zich richten op dit onderwerp.

Illustration consommation eau
Energie

Heeft u hulp nodig bij uw waterrekeningen? Hier is hoe u dat kunt vragen

11/09/2023

VIVAQUA heeft het programma voor sociale waterinterventie opgezet, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en biedt aanzienlijke financiële hulp om de kosten van waterverbruik te verminderen. Deze hulp is bedoeld voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het wordt eenmaal per jaar toegekend en dekt het gehele jaar.


Wat zijn de voorwaarden om van deze hulp te profiteren?

Om van deze waardevolle hulp te profiteren, moeten twee belangrijke voorwaarden worden vervuld:

Enfants rentrée scolaire
Families, Jeugd

Schoolkosten, stages en activiteiten: het OCMW helpt je aan de start van het nieuwe schooljaar

06/09/2023

De start van het schooljaar kan een dure periode zijn en daarom biedt het OCMW van Etterbeek waardevolle hulp aan kwetsbare ouders. Het stelt inderdaad gezinnen die recht hebben op een leefloon, een equivalent leefloon of dringende medische hulp in staat financiële steun te ontvangen om een deel van de verplichte schoolkosten te dekken. Deze subsidie bedraagt 50 procent van de totale kosten, met een maximum van 100 euro per kind per jaar, voor kinderen tussen 2,5 en 17 jaar oud.

Illustration appel à projet
Sociale Actie

Oproep voor projecten 2023-2024 bij het OCMW, uiterste datum: 29/09/2023!

01/09/2023

In het hart van de gemeente Etterbeek is de missie van het OCMW diep geworteld in een fundamenteel principe: iedereen de mogelijkheid bieden om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze missie omvat het waarborgen van de bijstand die de gemeenschap verschuldigd is aan individuen en gezinnen, maar ook actief het maatschappelijk engagement van onze medeburgers aanmoedigen.

Illustration centre jour
Senioren

Een nieuw dagopvangcentrum voor senioren

31/07/2023

Het OCMW van Etterbeek is blij de opening van zijn dagopvangcentrum “Suzanne Schmidt-Madou” aan te kondigen. Deze nieuwe dienst richt zich tot 65-plussers. De eerste bezoekers zullen tijdens de komende weken worden verwelkomd. Dit initiatief is een aanvulling op de bestaande diensten, waaronder Contact Plus en de dienst Thuishulp, die senioren helpen om langer thuis te blijven wonen en toch een rijk sociaal leven te leiden.

Compteur
Energie

Sociaal tarief: wat verandert er op 1 juli ?

04/07/2023

Sinds 1 juli geldt het uitgebreid sociaal tarief niet meer en dat heeft gevolgen voor sommige Etterbekenaren. Het voordelige tarief werd in het leven geroepen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Het werd tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de gezondheidscrisis en de hoge energieprijzen. Wie wordt getroffen door deze verandering? En welke steunmaatregelen zijn er voor deze mensen? We maken een stand van zaken op.