09/11/2023

In een maatschappij waar de uitdagingen van bestaansonzekerheid sommige gezinnen hard treffen, in het bijzonder eenoudergezinnen, heeft het OCMW van Etterbeek een jaar geleden het initiatief genomen om het MIRIAM-project te organiseren. 

Het idee voor het MIRIAM-project kwam voort uit de vaststelling dat het in meer dan 80 procent van de gevallen vrouwen zijn die geconfronteerd worden met de moeilijkheden die met deze gezinssamenstelling gepaard gaan. Daarom is het MIRIAM-project speciaal ontworpen om aan hun behoeften te voldoen. Dit artikel geeft je een inzicht in de positieve transformatie die plaatsvindt wanneer vastberaden vrouwen worden ondersteund door een team van toegewijde sociaal assistenten.

Logo Miriam Etterbeek

Het MIRIAM-project werd ontwikkeld door de federale overheidsdienst (FOD) Maatschappelijke Integratie en wordt steeds populairder in veel Belgische gemeenten. Het OCMW van Etterbeek greep enthousiast de kans om dit vernieuwende project in Etterbeek te implementeren. Het richt zich tot alle vrouwen die hun kinderen alleen opvoeden, die hulp krijgen van het OCMW en die voldoende Frans beheersen om de individuele en groepsbegeleiding te begrijpen en te volgen.
Het belangrijkste doel van het project is om deze vrouwen te helpen toegang te krijgen tot informatie en sociale rechten (studiebeurzen voor kinderen, stages tijdens de schoolvakanties, medische kaarten, voedselpakketten, steun voor alleenstaande ouders, justitie, toegang tot gezondheidszorg, enz.). Het is een allesomvattende begeleiding die alle domeinen van het dagelijks leven omvat (huisvesting, financiën, opleiding, werk, welzijn, enz.).


Het MIRIAM-project is meer dan een reeks informatiesessies en omvat uitgebreide, op maat gemaakte sociale ondersteuning voor elke deelneemster. Helaas zijn veel van de beschikbare hulpmiddelen nog onbekend bij het grote publiek en dankzij deze persoonlijke ondersteuning krijgen de vrouwen geleidelijk aan weer zelfvertrouwen en nemen ze opnieuw de controle over hun eigen leven. Gedurende het hele jaar hebben Aïssata, Michèle en Sarah (de sociaal assistenten die aan het project verbonden zijn en bekend staan als “casemanagers”) een essentiële rol gespeeld bij het begeleiden van de eerste 30 deelneemsters naar de verschillende sociale uitkeringen waar ze recht op hebben.

Aanzienlijke veranderingen

Naast het bieden van administratieve hulp bij het vinden van een plaats in een crèche of het begeleiden van deelneemsters naar
instellingen in een poging hun sociaaleconomische problemen op te lossen, biedt het MIRIAM-project ook een verscheidenheid aan individuele en groepsactiviteiten die het nuttige aan het aangename koppelen. Deze activiteiten hebben een opmerkelijke dubbele impact: ze versterken niet alleen de vaardigheden en kennis van sommige deelneemsters, maar bovenal maken ze het mogelijk om sterke sociale banden op te bouwen.
Door middel van groepsworkshops, zoals een workshop over basiscomputervaardigheden, het gebruik van applicaties zoals itsme en online bankieren, en een workshop over rationeel energieverbruik, is het isolement waarmee veel alleenstaande moeders te maken hebben verdwenen en heeft het plaatsgemaakt voor een stabiel ondersteuningsnetwerk.

Neem het voorbeeld van Reinela (niet haar echte naam), een deelneemster aan het MIRIAM-project. Voor haar deelname voelde ze zich geïsoleerd en ontmoedigd door haar onvermogen om een plek voor haar kind te vinden op een Nederlandstalige school, een probleem waar ze al meer dan drie jaar mee worstelde. Die situatie woog zwaar op de mama, maar is dankzij het MIRIAM-project opgelost. Een andere deelneemster maakte zich zorgen omdat haar twee kinderen geen computer hadden voor hun schoolwerk. Dus moest ze haar telefoon met hen delen zodat ze thuis hun huiswerk konden maken. Dankzij de bemiddeling van het MIRIAM-project met een sociale partner die zich inzet voor digitale inclusie, kon deze moeder een computer krijgen, waardoor haar kinderen nieuwe onderwijskansen kregen.

Een succesvolle samenwerking met andere partners uit Etterbeek

Het succes van het MIRIAM-project dit jaar werd mogelijk gemaakt dankzij de synergieën met tal van verenigingen in Etterbeek. Het OCMW werkte nauw samen met belangrijke lokale actoren, waaronder het EOLIEN-project (Centre de guidance d’Etterbeek), dat ondersteuning blijft bieden aan de deelneemsters. Het OCMW wil al deze partners bedanken, zoals Urban Step, het cultureel centrum Le Senghor, Chambéry, Basenvol, Chass’Info, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap het medisch centrum “Maison médicale du Maelbeek” en het Collectif Santé Etterbeek (om er maar een paar te noemen), die centrale pijlers bleken te zijn in het succes van het project.

Project vernieuwd in 2023-2024

Op 26 oktober vierde het MIRIAM-project het slot van zijn eerste editie in aanwezigheid van de deelnemende vrouwen en hun kinderen, de sociaal assistenten en hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de voorzitter van het OCMW van Etterbeek, de secretaris-generaal en de directeur van het departement Maatschappelijk Welzijn. Het evenement, vol emotie, was een gelegenheid om te luisteren naar de getuigenissen van de deelneemsters en om beelden te projecteren van de activiteiten die het hele jaar door werden georganiseerd.
Verschillende moeders namen het woord om te getuigen over de impact van het project op hun leven en dat van hun kinderen, en tijdens het evenement deelde Aïssata, de projectcoördinatrice, haar enthousiasme in deze bewoordingen: “Ons doel met het MIRIAM-project is om van deze vrouwen trotse en sterke alleenstaande vrouwen te maken, klaar om alle uitdagingen van het leven aan te gaan.” “Célibattante”, de term die ze liefkozend heeft bedacht om deze alleenstaande, vechtlustige vrouwen te beschrijven, vat de geest van het project, dat dit jaar al is vernieuwd, perfect samen.


OCMW van Etterbeek
MIRIAM-Project
Fétisstraat, 37
1040 Etterbeek
+32 2 627 23 86
projet.miriam@cpas-etterbeek.brussels

Sociale Actie
Families
banner_caravane
Sociale Actie, Sociale coordinatie

📢 Burgers, kennen jullie je rechten?

09/07/2024

Etterbeek verhoogt zijn inspanningen om de toegang tot sociale informatie te vergemakkelijken met de komst van een rondtrekkende caravan, een vernieuwend initiatief van het OCMW. In de strijd tegen mensen die geen gebruik maken van hun rechten, zal het “caravaneke” binnenkort door de straten van Etterbeek trekken om de inwoners te informeren over de verschillende beschikbare sociale diensten en de bijstand waarop ze recht hebben.

illustration_travailleurs
Opleiding en werkgelegenheid

📈 Versterking van de ondersteuning opde arbeidsmarkt voor een betere toekomst

13/06/2024

In het Brusselse Gewest en in Etterbeek is de socioprofessionele integratie van bijstandsgerechtigden een belangrijk thema. Het OCMW van Etterbeek zet zich in om mensen te begeleiden en te activeren naar werk, wat als een echte sociale lift kan beschouwd worden. Daarom versterkt het OCMW, na de opeenvolgende crisissen die de bevolking doormaakte, zijn socioprofessionele integratieteams om de Etterbeekse bevolking nog doeltreffender en persoonlijker te begeleiden.

illustration_jeunes
Jeugd

Emancipatiecheques komen terug in 2024

12/06/2024

Met de emancipatiecheques, ter waarde van 100 euro per kind, kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor een uitgebreid gamma aan activiteiten, zoals sportclubs, stages tijdens de schoolvakanties en erkende culturele en artistieke activiteiten. Zwemmen, zaalsport, muziek, dans, tekenen... de cheques bieden heel wat mogelijkheden.

Illustration_internet
Digitale inclusie

🌐 Nieuw sociaal internetaanbod

14/05/2024

Sinds 1 maart 2024 heeft de FOD Economie een nieuw betaalbaar internetaanbod voor mensen met een laag inkomen.

Vandaag is een internetverbinding onmisbaar geworden om een afspraak te maken, thuis te werken, te solliciteren of lessen te volgen. De maandelijkse kostprijs van een internetabonnement weegt echter op het budget van mensen met een laag inkomen.

Om internet voor iedereen betaalbaar te maken, bestaat er nu een sociaal internetaanbod vanaf 19 euro per maand.

Illustration allocation logement
Huisvesting

🏠 De huurtoelage: financiële steun die nog te weinig bekend is?

02/05/2024

Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, heb je misschien recht op de huurtoelage.

Deze financiële steun, die in 2021 in Brussel is ingevoerd, is bedoeld om een deel van de huur van een privéeigenaar te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. Dit is een waardevolle mogelijkheid die echte verlichting kan bieden aan huurders tijdens deze wachtperiode.

Relais culturel
Maatschappelijke participatie

Ontdek het programma 2024 van het Cultureel Contactpunt!

16/04/2024

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het programma voor het jaar 2024 van het Cultureel Contactpunt beschikbaar is.

Voor mensen die door het OCMW van Etterbeek worden geholpen, organiseert het cultureel relais verschillende evenementen om ontmoetingen te bevorderen en nieuwe plaatsen te ontdekken.

Om toegang te krijgen tot het programma van de geplande activiteiten, ga naar onze speciale pagina voor het Cultureel Contactpunt.